Entegre Dünyası Elektronik Malzeme Satışı 4

Bu ürünlerin faaliyet fail bölümleri bulunur. Bunun nispetle elektronik devreye katkı sağlamaları ile de bilinirler. Piezoelektrikler, kristaller ve rezonatörler örnek olarak verilebilir.

Kristaller; seramik dokumadadır. Yüksek frekansların elde edilmesi amacı ile kullanılır. Seramik rezonatör; midi sıklık elde etmek ciğerin kullanılmaktadır. Seramik filtre; radyo dalgalarında olan belirli bir banddaki frekanslar ciğerin tercih edilmektedir. Elektriksel angajmanların sağlanması namına terminal ile konnektör kullanılır. Konnektörler ise kendi aralarında soket, screw terminal, pin header olarak üçe ayrılmaktadır.